VoIP solution by poisetechnology

ด้วยประสบการณ์ด้านการวางระบบมากกว่า 10 ปี เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และการปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าในระบบโทรศัพท์ และลดต้นทุนการดำเนินงานในทุกสภาวะเศรษฐกิจ ระบบต่างๆที่ให้บริการ ประกอบด้วย
Call Center Solution , IP-PBX , IP-Phone, Fax server, Conference Solution ฯลฯ
 
ติดตาม อัพเดท รับข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางโปรแกรม Line ID: @poisetechnology

                เพิ่มเพื่อน

        ปุ่มเพิ่มเพื่อนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
          
                QR CODE