VoIP solution by poisetechnology
ด้วยประสบการณ์ด้านการวางระบบมากกว่า 10 ปี เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และการปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าในระบบโทรศัพท์ และลดต้นทุนการดำเนินงานในทุกสภาวะเศรษฐกิจ ระบบต่างๆที่ให้บริการประกอบด้วย Call Center Solution , IP-PBX , IP-Phone, Fax server, Conference Solution ฯลฯ

 

  เพิ่มเพื่อน

 ปุ่มเพิ่มเพื่อนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
 

QR CODE